Profesionálne komfortné a flexibilné

VOLAJTE

+421 907 737 927

+421 907 737 927

Sme vybavení do každej situácie!

Sťahujeme vždy profesionálne, komplexne a ohľaduplne.

Naše služby

SŤAHOVANIE

BYTY, DOMY, CHATY, KANCELÁRIE, SKLADY, ARCHÍVY

ŤAŽKÉ BREMENÁ, TECHNOLÓGIE, STROJE, A VEĽA INÉHO...

ODVOZ ODPADU

 IOdvoz akéhokoľvek odpadu